ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱

۱- به ترتیب، تجزی در اجتهاد و تبعیض در تقلید به کدام معناست؟

۱- در برخی ابواب دارای اجتهاد است – از مجتهدی که دارای مقام مرجعیت است، تقلید کند
۲- بعد از فتوای احتیاط، به مرجع دیگر مراجعه کند – در هر قسمت از مجتهد اعلم آن تقلید کند
۳-بعد از فتوای احتیاط، به مرجع دیگر مراجعه کند – از مجتهدی که دارای مقام مرجعیت است، تقلید کند
۴- در برخی ابواب دارای اجتهاد است – در هر قسمت از مجتهد اعلم آن تقلید کند

۲-هرگاه مهمان یکی از وسایل میزبانش را نجس ،کند در کدام مورد لازم است به میزبان اطلاع دهد؟

۱- لباس
۲- ظرف غذا
۳- سجاده نماز
۴- فرش

۳- کدام مورد، شرایطی از وضو که به کیفیت وضو مربوط است را بیان میکند؟

۱- موالات – مباشرت
۲- مطلق بودن – مباشرت
۳-مطلق بودن – مباح بودن
۴- موالات – مباح بودن

۴- در صورت نجس بودن یکی از اعضای بدن وظیفه فرد در زمان غسل کدام است؟

۱- پاک بودن تمام اعضای بدن قبل از شروع غسل لازم است
۲- میتواند با یک شستن هم عضو را شست و شو دهد و هم آن را آب بکشد
۳- اگر قسمتی را که میخواهد شست و شو بدهد نجس است قبلاً آن را آب بکشد
۴- نمیتواند هر عضو را قبل از غسل آن تطهیر کند

۵- در کدام، مورد عدول از نیت در نماز واجب است؟

۱-از نماز عصر به نماز ظهر، قبل از وقت مخصوص عصر وقتی متوجه شود نماز ظهر را نخوانده است
۲- از نماز واجب به نماز مستحب، در صورتی که نماز واجب درحین نماز او اقامه شده باشد
۳- از نماز ادای واجب به نماز قضای واجب در صورتی که زمان نماز ادا محدود نباشد
۴- از نماز نافله در ظهر روز جمعه به نماز واجب وقتی قرائت سوره جمعه را فراموش کرده است

۶- فرد مکلف برای نیت در روزه های مستحبی تا چه زمانی فرصت دارد؟

۱- قبل از طلوع فجر
۲- قبل از مغرب
۳- قبل از طلوع آفتاب
۴- قبل از زوال

۷-کدام یک در مسئله خمس، از موارد عدم انطباق مؤونه است و متعلق خمس قرار میگیرد؟

۱- حقوق شرعی
۲- ابزار کار
۳- مال مخمس
۴- هزینه درآمد

۸- معنای عمل محرم« تدلیس »چیست و معیار در تشخیص آن کدام است؟

۱- پوشاندن عیب یا اظهار کمالی که فاقد است – رغبت
۲- کم فروشی بدون اینکه مشتری از آن مطلع باشد ـ عرف
۳-کم فروشی بدون اینکه مشتری از آن مطلع باشد – رغبت
۴- پوشاندن عیب یا اظهار کمالی که فاقد است – عرف

۹- در رابطه با افرادی که از تخلفات قانونی مثل اختلاس و تقلب مطلع میشوند کدام حکم زیر، صحیح است؟

۱- توسل به راههای غیرقانونی، هر چند به منظور جلوگیری از فساد، جایز نیست
۲- درصورت وجود حرمت شدید، نهی از منکر و در غیر آن، تجاهل کند
۳- در هر شرایطی امر به معروف و نهی از منکر بر آنها واجب است
۴- اطلاع دادن به مسئولین کافی است و نیازی به پیگیری برای حصول نتیجه نیست

۱۰- گذاشتن علامت ورود ممنوع در ابتدای کوچه ای که از طرف پلیس منعی برای آن نباشد، با کدام استدلال ،زیر مصداق کذب و حرام است؟

۱- تعبیرات مبالغه آمیز، مشمول حرمت کذب است
۲-استعمالات لوازم ،مشمول کذب نیست
۳- قوام کذب، به قول و لفظ نیست
۴- لوازم خبر هم، مانند خود خبر، موصوف به کذب است

۱۱- با توجه به اینکه فی الجمله، حرمت رشوه از واضحات دین اسلام میباشد، کدام مورد در باب رشوه جایز است؟

۱- رشوه بر امری که مرتشی، موظف به انجام دادن آن کار است
۲-راشی به فروشنده ای رشوه دهد تا او را به عنوان مشتری انتخاب کند
۳-برای به تأخیر انداختن اجرای یک حکم با استفاده از یک مستمسک قانونی رشوه بدهد
۴- برای فعالیتهای قبل از صدور و انشای حکم رشوه بدهد

۱۲- در حرمت ربای معامله ای، به ترتیب کدام شرط در مورد جنس وجود دارد و ملاک آن ،کدام است؟

۱- مرغوب و ارزشمند بودن – عرف شهر معامله
۲- مکیل و موزون بودن – اصل هر جنس
۳- مرغوب و ارزشمند بودن – اصل هر جنس
۴- مکیل و موزون بودن – عرف شهر معامله

۱۳- اموالی که به کودکان نابالغ هدیه می دهند، در کدام صورت ،شرعاً وارد ملک آنان شده و کدام مورد از تصرفات در اموال صغیر، حرام است؟

۱- هدیه به دست کسی که حق حضانت دارد رسیده باشد – مصرف ارثیه او در هزینه مجلس ترحیم پدرش
۲- ولی یا قیم شرعی او هدیه را برای او قبول کند تجارت با اموال کودک صغیر در زمان حضانت او
۳- ولی یا قیم شرعی او هدیه را برای او قبول کند – مصرف ارثیه او در هزینه مجلس ترحیم پدرش
۴- هدیه به دست کسی که حق حضانت دارد رسیده باشد – تجارت با اموال کودک صغیر در زمان حضانت او

۱۴- قوام نجش در معاملات چیست و کدام مورد، مثالی برای آن بیان کرده است؟

۱- خداع و تغریر – بالا بردن قیمت کالا از طرف کسی که قصد خرید ندارد برای اینکه دیگری تحریک شود آگاه است و با وجود اینکه ماهیت شیء را تغییر به قیمت بالاتر بخرد
۲- کذب و عیب – معامله بر جنسی که بایع به عیب آن مبیع آگاه است و با وجود اینکه ماهیت شیء را تغییر نداده در خود مبیع مؤثر است
۳- خداع و تغریر – معامله بر جنسی که بایع به عیب آن مبیع آگاه است و با وجود اینکه ماهیت شیء را تغییر نداده در خود مبیع مؤثر است
۴- کذب و عیب – بالا بردن قیمت کالا از طرف کسی که قصد خرید ندارد برای اینکه دیگری تحریک شود به قیمت بالاتر بخرد

۱۵- کدام یک از انواع خیارات، میتواند در عقد اجاره وجود داشته باشد؟

۱-تأخیر – شرکت
۲- تأخير – مجلس
۳- عیب – مجلس
۴- عیب – شرکت

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه 4صحیح می باشد.