ورود/ثبت نام

استفاده از دادرسي الكترونيكي جهت طرح دعوا، چه مزيت قانوني از نظر هزينه دادرسي دارد؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) از موجبات تخفیف در پرداخت هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر است.
۲) از موجبات تخفیف یا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی است.
۳) از موجبات معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی است.
۴) از موجبات تخفیف در پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد تبصره ماده ۶۵۷ قانون ایین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی گزینه4صحیح است. ماده ۶۵۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به‌دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد. تبصره- در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد(۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.