ورود/ثبت نام

 انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به جرم تصرف عدواني در املاک و اراضي متعلق به اشخاص حقوق خصوصي، به ترتيب، در صلاحيت كدام مرجع قضائي است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) دادگاه انقلاب ـ دادگاه انقلاب
۲) دادگاه کیفری دو ـ دادگاه کیفری دو
۳) دادسرای عمومی و انقلاب ـ دادگاه انقلاب
۴) دادسرای عمومی و انقلاب ـ دادگاه کیفری دو

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد مواد -۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392 گزینه2صحیح است.