ورود/ثبت نام

 اگر فردي به اتهام سرقت خودرو عليه همكار خود با استناد به يك فقره سند اعلام شكايت كند و همكار وي نيز با استناد به يك سند ديگر، نسبت به خودروي موردنظر شاكي، ادعاي مالكيت نمايد، بازپرس پرونده چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) باید با اخذ نظر دادستان، اقدام به صدور قرار اناطه نماید.
۲) مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی است.
۳) مخیّر به رسیدگی یا صدور قرار اناطه است.
۴) مکلف به صدور قرار اناطه است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وتبصره ۲ ذیل آن گزینه2صحیح است. ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید. تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.