ورود/ثبت نام

اگر كسي به يك فرد سفيه توهين كند، آيا آن فرد سفيه، شخصاً مي تواند اعلام شكايت نمايد؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) شخصاً نمی تواند طرح شکایت کند.
۲) شخصاً می تواند طرح شکایت کند.
۳) فقط ولیّ یا قیّم سفیه می توانند طرح شکایت کنند.
۴) صرفاً ولیّ یا قیّم سفیه یا دادستان می توانند اقدام به طرح شکایت و تعقیب متشکی عنه کنند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن مصوب ۱۳۹۲ گزینه2صحیح است. ماده ۷۰- در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه ‏دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه ‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. تبصره- درخصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.