ورود/ثبت نام

درخصوص پذيرش يا عدم پذيرش استعفا يا عزل وكيل تعييني در دادگاه كيفري يك، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹)

۱) مطلقاً قابل پذیرش نیست.
۲) مطلقاً قابل پذیرش است.
۳) پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود.
۴ )پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 گزینه3صحیح است. ماده ۳۸۵- هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.