ورود/ثبت نام

كدام رفتار، جرم محسوب نمي شود؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) عدم ثبت ازدواج موقت، پس از بچه دار شدن
۲) اهمال مأمور دولتی منجر به سرقت اسناد دولتی توسط دیگری
۳) استفاده از پالایه شکن (فیلترشکن) برای ورود به تارنما های فیلترشده
۴) اهمال کارمند بانک خصوصی موجب تضییع اموال سپرد هشده آن بانک به وی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 3 صحیح است. به استناد مواد ۵۴۴ و ۵۹۸ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و رأی وحدت رویه ۷۹۸ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق رأی وحدت رویه مذکور: «مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین بـه خـدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر هستند. بر این اساس رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود…»