ورود/ثبت نام

در مورد «ارزش اثباتي» و «آيين به كارگيري» دليل در دعواي غصب، علي القاعده كدام قانون به ترتيب حاكم است؟(وکالت۱۳۹۹ کانون)

۱) قانون زمان غصب ـ قانون زمان غصب
۲) قانون زمان غصب ـ قانون زمان طرح دعوی
۳) قانون زمان طرح دعوی ـ قانون زمان طرح دعوی
۴) قانون زمان طرح دعوی ـ قانون زمان به کارگیری دلیل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. به استناد ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی. در خصوص آیین به کارگیری دلیل نیز لازم به توضیح است که هدف از وضع مقررات آیین دادرسی مدنی تدوین اصول و آیین هایی است که با رعایت آنها اشخاص بتوانند سریع و مطمئن به حقوق تضییع یا انکار شده خود دست یابند و چنانچه قوانین دادرسی با این اهداف تغییر یابند باید فوراً اجرا شوند مگر اینکه به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورند بنابراین با توجه به اجرای فوری قانون جدید ،دادرسی قانون زمان به کارگیری دلیل حاکم خواهد بود.