ورود/ثبت نام

دعوايي در دادگاه عمومي اقامه مي شود. خوانده در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و لايحه نيز تقديم نكرده است. دادگاه حكم به بي حقي خواهان صادر مي كند و ذيلِ رأي، آن را قطعي اعلام مي نمايد، اما محكوم عليه، در مهلت مقرر، از آن تجديدنظرخواهي مي كند. درخصوص تكليف دادگاه نخستين، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) فقط اگر دعوی غیرمالی باشد، باید قرار ردّ دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قابل تجدیدنظر است.
۲) باید قرار ردّ دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قابل تجدیدنظر است.
۳) نمی تواند قرار ردّ دادخواست و یا دعوی تجدیدنظر را صادر کند.
۴) باید قرار ردّ دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قطعی است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است. به استناد تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی