ورود/ثبت نام

رأي داوري صادر و به محكوم عليه ابلاغ می شود. به درخواست محكوم له، اجرائيه نيز صادر و ابلاغ مي گردد. چنانچه محكوم عليه به رأي داوري اعتراض كند، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) اعتراض مانع اجرا نیست، مگرآنکه دادگاه قرار قبولی اعتراض را صادر کند.
۲) اعتراض مانع اجرای رأی داور است، مگر آنکه دادگاه با اخذ تأمین مناسب از محکوم له، دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر کند.
۳) اعتراض مانع اجرا نیست، مگرآنکه دلایل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. گرفتن تأمین از معترض، الزامی است.
۴) اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. درصورت اقتضا، تأمین مناسب از معترض اخذ می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 4 صحیح است. به استناد ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی