ورود/ثبت نام

صنعت كاري براي تأمين ماشين آلات كارگاه خود، با توليدكننده اي قرارداد تنظيم مي نمايد و در قرارداد ،شرط داوري نيز درج مي شود. متعهد انجام قرارداد را آغاز مي كند، اما قبل از انجام تعهد، بينِ طرفين اختلاف ايجاد شده و قبل از هر اقدام قانوني، متعهد محجور می شود. مرجع صالح براي رسيدگي به اختلاف ،كدام است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) داوری
۲) دادگاه
۳) چنانچه در قرارداد داور معین شده باشد، داوری
۴) چنانچه در قرارداد داور معین نشده باشد، انتخاب مرجع رسیدگی، با خواهان است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. به استناد ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی.