ورود/ثبت نام

چنانچه كارآموز وكالت، در دوران كارآموزي حُسن اخلاق و رفتار نداشته باشد، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه رئیس کانون وکلا تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال می شود.
۲) تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه هیئت مدیره کانون تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال می شود.
۳) تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه هیئت مدیره کانون تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی قضات، پروانه کارآموزی ابطال می شود.
۴) تشخیص این امر با رئیس کانون است و درصورت تأیید دادسرای انتظامی کانون با تأیید دادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. به استناد تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب۱۳۷۶ مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور میباشد را ندارند.»