ورود/ثبت نام

چنانچه وكيل خوانده با دادرس دادگاهي كه دعوي در آن مطرح شده است، رابطه خويشاوندي و يا خادم و مخدومي داشته باشد، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، وکیل از انجام وکالت ممنوع است.
۲) فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.
۳) فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه دوم از طبقه سوم باشد، وکیل از انجام وکالت ممنوع است.
۴) چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد یا رابطه خادم و مخدومی وجود داشته باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. به استناد ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳. مطابق لایحه مذکور:«در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.»