ورود/ثبت نام

آیا اثبات جعلیت شهادت نامه ای که مستند حکم دادگاه بوده است، از جهات اعاده دادرسی است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) خیر، چون شهادت نامه، سند محسوب نمی شود.
۲) خیر، چون شهادت نامه، در ظاهر سند و در باطن شهادت است.
۳) بلی، چون در واقع شهادت شهود مندرج در آن، مستند حکم دادگاه بوده است
۴) بلی، چون شهادت نامه، سند محسوب می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.