ورود/ثبت نام

 آیا اصحاب دعوای اصلی می توانند عليه وارد ثالث، دعوای متقابل مطرح کنند؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) بلی، فقط عليه وارد ثالث اصلی
۲) بلی، مطلقاً
۳) خیر، مطلقاً
۴) بلی، فقط عليه وارد ثالث تبعی که برای حمایت از خوانده، وارد دعوای اصلی شده است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.