ورود/ثبت نام

 الف»، چکی را در وجه به صادر کرده و «ب» نیز آن را در وجه «ج» ظهرنویسی کرده است. از جهت بار اثبات حسن نیت، کدام مورد صحیح است ؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) در دعوای «ب» عليه الف، بار اثبات عدم حسن نیت «ب» بر دوش «الف» است.
۲) در دعوای میان «ج» و «الف»، اصولا بار اثبات حسن نیت، بر دوش «ج» است.
۳) در دعوای «ب» عليه «الف»، اصل بر حسن نیت «ب» است.
۴) در دعوای میان «ج» و «الف»، اصل بر حسن نیت «ج» است و «الف» باید خلاف آن را ثابت کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.