ورود/ثبت نام

«الف» مرتکب ربودن یک طفل ۳ ساله (با مجازات قانونی ۱۵ سال حبس) در قم، سرقت مقرون به آزار (با مجازات قانونی سه ماه تا ده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق) در کرج و معاونت در قتل عمدی (با مجازات حبس تعزیری درجه دو یا سه) در تهران شده است که قتل عمد فوق، توسط «ب» در رامسر ارتکاب یافته است. دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهامات «الف»، کدام است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) کیفری یک رامسر و در صورت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک مرکز استان
۲) به ترتیب، دادگاه کیفری یک تهران، قم و کرج
۳) کیفری یک تهران
۴) کیفری یک رامسر و در صورت عدم تشکیل، نزدیک ترین دادگاه کیفری یک در همان استان

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.