ورود/ثبت نام

اگر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به از سوی شرکت تجاری تقدیم دادگاه شود، تکلیف دادگاه چیست؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) صدور حکم ورشکستگی شرکت
۲) صدور قرار رد دادخواست
۳) صدور قرار عدم استماع دعوا
۴) هیچ کدام

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.