ورود/ثبت نام

اگر قرار قاطع دعوای صادره از دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور نقض شود، پرونده برای رسیدگی به ماهیت به کدام دادگاه ارجاع خواهد شد؟(قضاوت۱۳۹۷)

١) اگر مستقیماً مورد فرجام خواهی قرار گرفته، به دادگاه بدوی و اگر در دادگاه تجدیدنظر استوار شده است به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود.
۲) مطلقاً به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود.
۳) مطلقاً به دادگاه بدوی ارجاع می شود.
۴) اگر از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی شده باشد، به دادگاه بدوی اگر از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی شده باشد، به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.