ورود/ثبت نام

اگر معلوم شود تاجر ورشکسته، در دوره قبل از توقف خود، در توافق و تبانی با یکی از طلبکاران، اتومبیل خود را که قیمت روز آن سه میلیارد ریال ارزش داشته است. در مقابل طلب دو میلیارد ریالی به وی منتقل کرده است، حکم قانونی معامله چیست و طلبکار مزبور چه حقی دارد؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) فسخ معامله – قرار گرفتن در لیست غرما
۲) بطلان معامله – استرداد ثمن
۳) فسخ معامله – استرداد ثمن
۴) مادامی که سرمایه غیر نقدی به نقدی تبدیل شده است، سود باید به نسبت یک به دو تقسیم شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.