ورود/ثبت نام

در عملیات اجرایی علیه حسن، مالی توقیف شده که قبلا در سند نکاحیه همسر وی، به عنوان مهریه تعیین شده است، در صورت اعتراض همسر حسن، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) دادگاه به اعتراض رسیدگی و اگر دلیل شکایت را قوی بیابد، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.
۲) به صرف اعتراض، عملیات اجرایی متوقف و متعاقبا دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
۳) به صرف اعتراض ثالث توقیف رفع می شود
۴) اگر معترض تأمین بسپارد، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و متعاقبا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.