ورود/ثبت نام

در کدام مورد، دادگاه بدوی فاقد صلاحیت اصلاح سهوالقلم در رأی خویش است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) رأی صادره قاطع و قطعی باشد.
۲) رأی صادره قطعی باشد.
۳) رأی صادره قاطع باشد.
۴) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.