ورود/ثبت نام

سند عادی معاملات راجع به اموال غیرمنقول، در کدام صورت قابلیت معارضه با سند رسمی را دارد؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) در مهلت قانونی، مورد انکار و تردید قرار نگیرد.
۲) تاریخ سند عادی، مقدم بر تاریخ سند رسمی باشد.
۳) سند عادی در هیچ صورتی، قابلیت معاوضه با سند رسمی را ندارد.
۴) بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.