ورود/ثبت نام

ضمانت اجرای خودداری وکیل خواهان، از اعلام وجود دعوای مرتبط به دادگاه چیست؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) اماره قضایی به ضرر دعوای خواهان است.
۲) فاقد ضمانت اجراست.
۳) تخلف انتظامی وکیل شمرده می شود.
۴) اماره قانونی به ضرر دعوای خواهان است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.