ورود/ثبت نام

مدیر عامل یک شرکت تجاری در حدود اختیارات خود، سفته ای از طرف شرکت و در وجه آقای «الف» صادر نموده، در حالی که یکی دیگر از مدیران شرکت به نام آقای «ب» پشت سفته را امضا کرده است. آقای «الف»، سفته را در وجه آقای «ج» منتقل می کند، لیکن در سررسید وصول نمی شود. در صورتی که دارنده، یک ماه پس از سررسید و بدون واخواست، علیه مسئولین سفته اقامه دعوی کند، دعوی او علیه چه اشخاصی پذیرفته است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) شرکت تجاری و مدیر عامل
۲) فقط شرکت تجاری و آقای «ب»
۳) شرکت تجاری، مدیر عامل، آقای «ب» و آقای الف»
۴) مدیرعامل و آقای «ب»

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.