ورود/ثبت نام

مقام ارجاع کننده مرجعی که دادخواست در دفتر آن ثبت شده است، در کدام صورت می تواند از ارجاع خودداری کند؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) در صورتی که مرجع مذکور، فاقد صلاحیت، اعم از ذاتی یا نسبی باشد.
۲) در صورتی که مرجع مذکور، فاقد صلاحیت ذاتی باشد
۳) در هیچ صورتی
۴) در صورتی که مرجع مذکور، فاقد صلاحیت بوده یا دادخواست ناقص باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.