ورود/ثبت نام

چنانچه هیئت داوری متشکل از داوران متعدد، دارای اختیار صلح باشد، اعتبار صلح نامه منوط به امضای کیست؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) تمام داوران
۲) اکثریت نسبی داوران
۳) اکثریت مطلق داوران و طرفین داوری
۴) اکثریت مطلق داوران

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.