ورود/ثبت نام

کدام مورد در خصوص ادامه تجارت تاجر ورشکسته، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) ادامه تجارت تاجر ورشکسته توسط وکیل طلبکاران، منوط به انعقاد قرارداد ارفاقی است.
۲) ادامه تجارت تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه، منوط به موافقت اکثریت طلبکاران نیست
۳) ادامه تجارت تاجر، علاوه بر تصمیم اکثریت طلبکاران. باید به تصویب دادگاه برسد
۴) ادامه تجارت تاجر ورشکسته توسط وکیل طلبکاران، منافاتی با انعقاد قرار داد ارفاقی ندارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.