ورود/ثبت نام

کدام مورد در خصوص محل چک، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) الزامی بودن وجود محل، یک حکم تکلیفی است و آثار وضعی ندارد.
۲) فقدان محل، موجب زایل شدن وصف تجاری چک می شود.
۳) فقدان محل، موجب بی اعتباری و بطلان چک است.
۴) صادر کننده چک باید در تاریخ تسلیم چک، معادل مبلغ چک، در بانک محال عليه، وجه نقد با اعتبار قابل استفاده داشته باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.