ورود/ثبت نام

«الف» پسر ۱۶ ساله، ارتکاب قاچاق مواد مخدر از سوی «ب»، برادر ۲۰ ساله خود را تسهیل کرده است. در صورتی که مجازات قانونی جرم قاچاق مواد مخدر اعدام باشد به جرایم ارتکابی توسط «الف» و «ب»، در کدام مرجع قضایی رسیدگی می شود؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) هر دو در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان
۲) «الف» در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان و «ب» در دادگاه انقلاب
۳) «الف» در دادگاه اطفال و نوجوانان و «ب» در دادگاه انقلاب
۴) هر دو در دادگاه انقلاب

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.