ورود/ثبت نام

حق العمل كاري و وكالت در كدام مورد زير، با يكديگر تفاوت دارند؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) جایز بودن قرارداد
۲)مسئولیت در اجرای قرارداد
۳) امانی بودن ید شخص
۴) امکان انتفاع در اصل معامله

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. به استناد مواد ۳۵۸ قانون تجارت اگرچه ماده ۳۵۸ قانون تجارت ظاهراً به طور مطلق حق العمل کاری را جز در موارد استثنایی مشمول وکالت دانسته است اما در واقع تنها رابطه آمر و حق العمل کار از نوع وکالت است و با آن سنخیت دارد. در رابطه حق العمل کار و طرف قرارداد چون حق العمل کار به نام خود معامله میکند اصیل محسوب میشود (ماده ۳۵۷ .ق.ت) و باید تعهدات ناشی از قرارداد را اجراء کند و از این جهت تعهد او تعهد اصیل است حال آنکه طبق عمومات عقد وکالت وکیل برای انجام امری نایب موکل است ماده( ۶۵۶ ق.م) و موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. (ماده ۶۷۴ ق.م)