ورود/ثبت نام

در کدام یک از موارد زیر، اصل بر غیرعلنی بودن است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) تحقیق از شاکی و متهم نزد بازپرس و اجرای مجازات
۲) تحقیق از شهود و مطلعان و محاکمه در دادگاه کیفری یک
۳) تحقیق از شاکی و متهم و محاکمه در دادگاه نظامی و انقلاب
۴) تحقیق از شاکی و متهم و محاکمه در دادگاه کیفری دو

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 2صحیح است.