ورود/ثبت نام

صدور قرار بایگانی شدن پرونده، در کدام یک از جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ممکن نیست؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) جرایم قابل گذشت
۲) جرایم فاقد شاکی خصوصی
۳) معاونت در جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
۴) جرایم غیر قابل گذشت

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.