ورود/ثبت نام

فردی که مرتکب جرم حق الناسی شده است، در اثنای تعقیب مبتلا به جنون می شود، چنانچه شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که وی در فرض افاقه هم نتواند از خود رفع اتهام کند، در مورد وی چگونه اقدام می شود؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) در صورت عدم معرفی وکیل از سوی ولی، قیم یا سرپرست قانونی او، برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب ادامه می یابد.
۲) در صورت عدم معرفی وکیل از سوی ولی، قیم یا سرپرست قانونی او، بدون وکیل، تعقیب ادامه می یابد.
۳) در هر صورت، نیازی به تعیین وکیل تعیینی یا تسخیری نیست و تعقیب ادامه می یابد.
۴) صرفاً در صورتی که جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، در صورت عدم معرفی وکیل از سوی ولی، قیم یا سرپرست قانونی او، برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب ادامه می یابد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.