ورود/ثبت نام

الف» به اتهام زنای به عنف، در دادگاه کیفری یک به طور مستقیم تحت تعقیب قرار می گیرد. دادگاه مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می کند. مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض به این قرار، کجاست؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) دادگاه تجدیدنظر استان
۲) این قرار، قطعی است.
۳) دیوان عالی کشور
۴) دادگاه کیفری یک هم عرض

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.