ورود/ثبت نام

«الف» به «ب» می گوید: «تو با فلان زن زنا کرده ای». حکم «الف» چیست؟(قضاوت۱۳۹۷)

١) نسبت به مخاطب، مرتکب توهین و نسبت به آن زن، قاذف محسوب می شود.
۲) هم نسبت به مخاطب و هم نسبت به آن زن، قاذف محسوب می شود.
۳) فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.
۴) هم نسبت به مخاطب و هم نسبت به آن زن، مرتکب توهین محسوب می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.