ورود/ثبت نام

«الف» در ضمن بازی فوتبال، برخلاف مقررات آن بازی از پشت، عمدا به پای «ب» ضربه ای زده و پای وی میشکند. «الف» چه مجازاتی دارد؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) دیه و حسب مورد، تعزیر
۲) به علت آنکه حادثه ضمن عمليات ورزشی بوده، مسئولیت ندارد.
۳) در صورت اخذ رضایت از بازیکنان بیش از بازی، وی مسئولیت ندارد.
۴) قصاص و تعزیر

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.