ورود/ثبت نام

«الف» در ضمن نزاع، یک چشم آقای «ب» را به عمد کور می کند. با رسیدگی در دادسرا، به لحاظ فقدان ادله اثباتی، قرار منع تعقیب صادر می گردد. رسیدگی به اعتراض به این قرار، در صلاحیت کدام مرجع است و تصمیم آن مرجع، چه وضعیتی از حیث قطعیت دارد؟(قضاوت۱۳۹۷)

١) دادگاه کیفری یک – رأی صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.
۲) دادگاه کیفری یک – رأی صادره قطعی است.
۳) دادگاه کیفری دو – رأی دادگاه قطعی است.
۴) دادگاه کیفری دو – رأی دادگاه، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.