ورود/ثبت نام

بازپرس شهرستان «الف» با اعطای نیابت به بازپرس شهرستان «ب»، تفهیم اتهام موضوع قتل عمد و صدور قرار بازداشت موقت را از وی می خواهد. بازپرس شهرستان «الف» پس از ملاحظه نیابت، دلایل را کافی برای تفهیم اتهام نمی داند. در این حالت، چه اقدامی انجام می دهد؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) مطابق با مفاد نیابت، تفهیم اتهام قتل عمد کرده ولیکن قرار وثیقه یا کفالت صادر می کند.
۲) ملزم است اظهارات شخص احضار شده را اخذ و قرار بازداشت موقت صادر نماید و پرونده را به همراه متهم، به شهرستان «الف» ارسال کند.
۳) صرفا اظهارات شخص احضار شده را اخذ می کند و پرونده را بدون قرار و تفهیم اتهام، به شهرستان «الف» اعاده می کند.
۴) مطابق با مفاد نیابت، تفهیم اتهام قتل عمد کرده و قرار بازداشت موقت صادر می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.