ورود/ثبت نام

تعليق مجازات نسبت به کدام جرم ممکن است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) تحصیل داده های سری
۲) دایر کردن مرکز فساد
۳) معاونت در سرقت حدی
۴) معاونت در نشر گسترده اکاذیب که منجر به ورود خسارت عمده به اموال افراد شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.