ورود/ثبت نام

حضور نماینده دادستان در دادگاه کیفری یک چه وضعیتی دارد؟(قضاوت۱۳۹۷)

١) دادگاه مکلف به دعوا از دادستان است، در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد و در صورت وجود عذر موجه، دادگاه مکلف به تجدید جلسه است .
۲) در صورت دعوت دادستان و عدم حضور با عذر موجه، با درخواست شاکی و موافقت منهم، تنها برای یک بار، جلسه دادگاه تجدید می شود.
۳) دادگاه می تواند دادستان را دعوت به رسیدگی کند، در این صورت، حضور دادستان الزامی است.
۴) دادگاه مکلف به دعوت از دادستان است، ولی عدم حضور وی به تشخیص دادگاه مانع از ادامه رسیدگی نیست، مگر آنکه دادگاه، حضور او را لازم بداند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.