ورود/ثبت نام

در ضمن یک جنگ، فرمانده به طور غیر قانونی، به سرباز خود دستور تیرباران اسیران را می دهد و او را تهدید می کند که در صورت عدم انجام دستور، از ارتش اخراج و محکوم به اعدام خواهد شد. سرباز ۶ نفر اسیر را تیر باران می کند. مسئولیت سرباز چیست؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) به مجازات قتل عمد محکوم می شود.
۲) به دلیل امر آمر قانونی، مسئولیت ندارد.
۳) در صورتی که کتباً غیرقانونی بودن دستور را اعلام کرده باشد، مسئولیت ندارد.
۴) به دلیل اکراه، مسئولیت ندارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.