ورود/ثبت نام

در کدام مورد، عدم مجازات مباشر، در عدم مجازات معاون مؤثر است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) عفو خصوصی
۲) صغر
۳) جنون
۴) دفاع مشروع

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.