ورود/ثبت نام

غیر مسلمانی پس از شرب خمر در خانه اش در حال مستی در خیابان ظاهر می شود، چه حکمی در خصوص او صادر می شود؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) به مجازات مقرر برای تشویق به فساد محکوم می شود.
۲) به حد صرف مسکر محکوم می شود.
۳) عمل او، فاقد عنوان کیفری است
۴) به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.