ورود/ثبت نام

مباشرت بازپرس کرج در تحقیق از شهود حاضر در تهران، در صورتی که به تشخیص وی، مباشرت او در انجام تحقیقات ضروری باشد، چه حکمی دارد؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) با موافقت دادستان کرج و هماهنگی رییس کل دادگستری تهران ممکن است.
۲) با موافقت دادستان کرج و هماهنگی با دادستان تهران ممکن است.
۳) مطلقاً ممنوع بوده و فقط با اعطای نیابت قضایی ممکن است.
۴) با موافقت رییس کل دادگستری البرز و هماهنگی با رییس کل دادگستری تهران ممکن است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.