ورود/ثبت نام

هرگاه نماینده قانونی یا وکیل شخص حقوقی، به موجب قانون، برای دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی احضار شوند و حضور نیابند، ادامه رسیدگی چه وضعیت می یابد؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) رسیدگی با جلب بالاترین مقام مسئول شخص حقوقی ادامه می یابد.
۲) رسیدگی بدون حضور آنها ادامه می یابد.
۳) رسیدگی تا حضور آنها متوقف می شود.
۴) شخص حقیقی که مرتکب جرم شده است، جلب و رسیدگی با حضور وی به نمایندگی از شخص حقوقی ادامه می یابد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.