ورود/ثبت نام

پرداخت دیه، در جنایت بر کدام مورد، «حال» است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) زن، مشروط بر آن که کمتر از یک سوم دیه کامل باشد.
۲) جنین
۳) میت
۴) اعضا، مشروط بر آن که کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.