ورود/ثبت نام

پس از توافق کتبی طرفین دعوی بر ساقط کردن حق تجدیدنظرخواهی، تجدید نظر خواهی آنان در کدام مورد، مسموع نیست؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) میزان مجازات تعیین شده
۲) صلاحیت محلی دادگاه
۳) صلاحیت قاضی صادر کننده رأی
۴) صلاحیت ذاتی دادگاه

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.