ورود/ثبت نام

الف» از طرف «ب» به «ج» که یک مأمور دولتی است وعده پرداخت وجهی را می دهد. «ج» پس از مذاکره به دلیل عدم توافق بر مبلغ، از قبول آن وعده سرباز می زند. «الف»، به چه مجازاتی محکوم می شود؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) راشی
۲) شروع به ارتشا
۳) قابل مجازات نیست.
۴) مرتشی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.