ورود/ثبت نام

«الف» انگشت «ب» را به عمد قطع می کند و به آن را پیوند می زند، حکم «الف» چیست؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) با انتخاب «ب»، حکم به قصاص یا دیه صادر می شود.
۲) قصاص می شود.
۳) دیه و تعزیر
۴) در صورتی که پیوند موفق باشد، تنها به پرداخت دیه محکوم می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.